Marekerk - Leiden

Algemene informatie:

Het orgel is een geschiedenisboek op zichzelf. Het bovendeel is oorspronkelijk afkomstig uit het koor van de Pieterskerk (te Leiden). Reeds in 1400 bevond zich nl. in de Pieterskerk, behalve een groot, ook een klein orgel. De bekende orgelbouwer Jan van Covelens verrichtte in 1529 diverse werkzaamheden aan laatstgenoemd instrument. Er zijn aanwijzingen dat de orgelbouwer Pieter de Swart het orgel in 1566 stevig vernieuwde. In 1629 werd het orgel omgebouwd door Jan Jacobszn. van Lin. Rond 1680 verrichtte de orgelbouwer Van Duyschot omvangrijke werkzaamheden aan het instrument. Het orgel verhuisde in 1733 naar de Marekerk en werd in 1735 vergroot door de orgelbouwer Rudolph Garrels. De wapens op het orgel zijn van kerkmeesters uit 1733. Rond 1781 vond een vernieuwing en herstelling plaats door Hendrick Hess. Tussen 1869 en 1872 is het orgel weer verbouwd door de orgelbouwers N.A. Lohman en J. Schaaffeld. De laatste vergroting dateert van 1965 en is uitgevoerd door orgelbouwer D.A. Flentrop. Het orgel telt 29 stemmen, verdeeld over drie klavieren. Na een grondige renovatie is het orgel in januari 2010 opnieuw in gebruik genomen.

Dispositie:

Hoofdwerk
(Manuaal I, C-f³)
Bovenwerk
(Manuaal II, C-f³)
Borstwerk
(Manuaal III, C-f³)
Prestant 8′ Holpijp 8′ Gedekt 8′
Bourdon 8′ Quintadeen 8′ Ged. fluit 4′
Octaaf 4′ Prestant 4′ Prestant 2′
Quint 3′ Fluit 4′ Roerfluit 2′
Octaaf 2′ Nasard 3′ Cymbel 1′
Mixtuur 3 sterk Gemshoorn 2′ Regaal 8′
Scherp 3 sterk Sifflet 1′  
Trompet 8′ Sexquialter D 2 sterk  
  Kromhoorn 8′  

Pedaal
(C-f¹)
Werktuiglijke registers
Bourdon 16′ Koppel Hoofdwerk-Bovenwerk
Gedekt 8′ Koppel Hoofdwerk-Borstwerk
Prestant 8′ Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Octaaf 4′ Tremulant Borstwerk
Fagot 16′  
Trompet 8′ Winddruk: 70 mm
  Toonhoogte: a1 = 440 Hz
  Temperatuur: Neidhardt


Praktische informatie:
Organisatie: Muziek in de Marekerk (www.marekerk.nl/muziek)
Contactpersoon: muziek@marekerk.nl
Organist: Henk Gijzen (tel. 0297-264990 / h.gijzen@kpnmail.nl)
Adres kerk: Lange Mare 48

Concerten

De concerten beginnen om 16.00 uur.
Toegang gratis (collecte)

28 januari Adriaan Hoek m.m.v. Sweelinck Koperkwintet en slagwerk
25 februari Laurens de Man
25 maart Jan Hage
29 april Rik Melissant (Oranjeconcert)
27 mei Jochem Schuurman
3 juni Adriaan Hoek 12.00 uur i.h.k.v. de Leidse Orgeldag
1 juli Bas de Vroome
29 juli Adriaan Hoek (Bach-concert)
26 augustus Evan Bogerd
30 september Arjen Leistra
28 oktober Geerten Liefting
25 november Geert Bierling
30 december Adriaan Hoek

 
© Copyright Orgelzhwest.nl - Sitemap - Design en website door: Web Revolutions