St. Agathakerk - Lisse

Algemene informatie:

Sinds de bouw van het orgel door P.J. Adema in 1914 heeft het orgel diverse wijzigingen en uitbreidingen ondergaan, met name in de jaren ´50 en ´60 van de vorige eeuw in de geest van die tijd. Van een pneumatisch orgel met 27 stemmen en diverse speelhulpen groeide het uit tot een inmiddels electro-pneumatisch instrument met 36 registers. Al de wijzigingen, uitbreidingen en andere werkzaamheden werden uitgevoerd door de drie generaties van de orgelbouwfamilie Adema. In 2009/2010 heeft Adema´s kerkorgelbouw het orgel volledig gerestaureerd. Naast restauratie van windladen en pijpwerk is ook de dispositie grotendeels teruggebracht naar de situatie van 1914 met onder andere de dubbele strijkerbezetting op beide manualen. Wel zijn waardevolle toevoegingen zoals de Sesquialter, de Vox Humana en latere uitbreidingen van het pedaal behouden. Ook is de speeltafel bij deze restauratie geheel gedigitaliseerd. Adviseur bij deze restauratie was Ton van Eck. Jarenlange promotie van het orgel en de restauratie van 2010 stonden onder de bezielende leiding van de Stichting Vrienden van het Adema-orgel.

Dispositie:

I Groot Orgel II Reciet Expressief Pedaal Speelhulpen en koppels
Praestant 16’ Vioolpraestant 8’ Contrabas 16’ Oct. grave II
Bourdon16’ Viola di Gamba 8’ Subbas 16’ Oct. aiguë I + II
Praestant 8’ Vox Coelestis 8’ Openbas 8’ Oct. grave I + II
Salicionaal 8’ Aeoline 8’ Gedekt 8’ I + II
Violon 8’ Bourdon 8’ Violoncel 8’ P + II
Fluit Harmon. 8’ Violine 4’ Openfluit 4’ P + I
Holpijp 8’ Fluit Harmoniek 4’ Bazuin 16’ Sequencer <
Octaaf 4’ Piccolo  Harm. 2’ Trombone 8’ Crescendo
Roerfluit 4’ Sesquialter 1-2 st. Klaroen 4’ Expression
Octaaf 2’ Trompet Harm. 8’   Sequencer >
Mixtuur 2-5 st. Fagot Hobo 8’   Oct. aiguë P + I
Cornet 5 st. Vox Humana 8’   Tremolo (II)
Trompet 8’     Combinatie stemmen I
      Combinatie stemmen II
      Combinatie stemmen P

Praktische informatie:
Organisatie: Stichting Vrienden van het Adema-orgel (www.ademavrienden.nl)
Contactpersoon: Cor de Vries Tel. 0252 - 425310
Organist: Johan Akerboom Tel. 020 - 6320806
Adres kerk: Heereweg 277

Concerten

Speelmiddagen van 13.30-17.00 uur:
Inschrijven om te spelen via www.ademavrienden.nl
Ook luisteraars van harte welkom!
- 29 mei
- 26 juni
- 28 augustus
- 25 september
- 30 oktober

Concerten:
April/mei Livestream concert (onder voorbehoud, datum en invulling nader te bepalen)
11 september Cor de Vries (11 de Slotconcert Open Monumentendag, aanvang 16.00 uur)
9 oktober (Invulling nog niet vastgesteld)

Voor actuele informatie zie www.ademavrienden.nl

 
© Copyright Orgelzhwest.nl - Sitemap - Design en website door: Web Revolutions